سیستم VAMP  به منظور کاهش عفونت و هدر رفتن خون بیمار در مقایسه با سیستم های خون گیری قدیمی طراحی شده است و دارای ویژگی های زیر می باشد:

  • دارای محفظه به حجم 5 سی سی برای نمونه گیری مطمئن
  • قابل استفاده با ترنسدیوسر یک بار مصرف و قابل اتصال به ترنسدیوسر متصل به آرتر و CV line
  • قابلیت کنترل عفونت در مقایسه با سیستم های قدیمی
  • دارای محفظه ی 12 سی سی برای نگهداری حجم مطلوب
  • قابل استفاده و نمونه گیری با یک دست

محصولات