نسل جدید نگهدارنده ترنسدیوسرهای EDWARDS است که شرایط مناسبی را برای قرار گیری ترنسدیوسر ها و همینطور جا به جایی آنها از اتاق عمل به بخش های مراقبت های ویژه فراهم نموده است.این نگهدارنده، قابلیت اتصال به پایه های نگهدارنده با سایز های مختلف را دارد همچنین قابلیت نگهداری 7 ترنسدیوسر فشار، سنسور اندازه گیری برون ده قلبی و سیستم نمونه گیری را دارا می باشد.

محصولات