کیت ترنسدیوسر یک بار مصرف فشار خون به همراه سیستم نمونه گیری VAMP و یا بدون آن به منظور مانیتورینگ صحیح و مطمئن فشار خون استفاده می شود. این ترنسدیوسر شامل سه نوع ترنسدیوسر بزرگسال ، ترنسدیوسر اطفال و ترنسدیوسر بدون فلاش می باشد.

  • ترنسدیوسر بزرگسال

کیت ترنسدیوسر بزرگسال، استریل و یک بار مصرف است و اطلاعات فشار بیمار را از کاتتر به مانیتور منتقل می کند و دارای ویژگی هایی است که در ذیل به آن اشاره شده است:

  • طراحی ویژه برای جریان مستقیم مایع به منظور سهولت در شستشوی ترنسدیوسر و انحنا و خمیدگی کمتر در شکل موج ایجاد شده
  • سیمهای اتصال دهنده آبکاری شده با طلا برای انتقال سیگنال با وضوح بالا
  • ترنسدیوسر فشار یکبار مصرف TruWave با ظرفیت 3 سی سی  فلاشینگ ( شستشو) و دارای نشانگر رنگی و طول تیوب مناسب است.
  • دارای فلاش ضربه ای برای شستشوی راحت.

  3 نوع ترنسدیوسر بزرگسال وجود دارد:

ترنسدیوسر تک راه (Single)

1.[4]

ترنسدیوسر دو راه (Double)

2.[2]

ترنسدیوسر سه راه (Triple)

3.[3]

  • ترنسدیوسر اطفال

کیت ترنسدیوسر اطفال، استریل و یک بار مصرف است و اطلاعات فشار خون بیمار را از کاتتر به مانیتور منتقل می کند.

قابلیت 30 سی سی شستشو و قابل استفاده توسط پمپ تزریق و دارای طول تیوب مختلف

طراحی ویژه برای جریان مستقیم مایع به منظور سهولت در شستشوی ترنسدیوسر و انحنا و خمیدگی کمتر در شکل موج ایجاد شده.

pedi

  • ترنسدیوسر بدون فلاش(Flashless)

کیت ترنسدیوسر بدون فلاش ، استریل و یک بار مصرف است و اطلاعات فشارخون بیمار را از کاتتر به مانیتور منتقل می کند.

  • طراحی ویژه برای جریان مستقیم مایع به منظور سهولت در شستشوی ترنسدیوسر و انحنا و خمیدگی کمتر در شکل موج ایجاد شده
  • بدون قابلیت فلاشینگ و شستشو

flash

محصولات