کاتتر اکسیمتری Edwards به طور مداوم میزان اکسیژن ورید مرکزی (ScvO2) را اندازه گیری می کند و نشان دهنده میزان انتقال اکسیژن به بافتها است.این کاتتر با استفاده از سنسور خود میزان عدم تعادل اکسیژن را در سریع ترین زمان ممکن در مقایسه با روش های قدیمی تشخیص می دهد و موجب جلوگیری در از بین رفتن بافت می شود. بدین ترتیب نمایش ScvO2 به صورت مداوم شرایط را برای مدیریت کمبود اکسیژن بافتی فراهم می کند.

این سنسورها بیشتر در موارد زیر قابل استفاده هستند:

  • عمل های با ریسک خطر بالا
  • نارسایی قلبی مادرزادی
  • عفونت
  • تروما

محصولات