کنگره مشترک قلب ایران

کنگره مشترک قلب ایران

میزبان شماییم در هشتمین کنگره مشترک قلب ایران که به همت انجمن قلب ایران و در تاریخ 24 الی 26 خردادماه 1402 ، در سالن همایش های بیمارستان قلب رجایی برگزار میگردد.