• دریچه پریمانت اولین دریچه بیولوژیک پریکاردیال گاوی در جهان می باشد که توسط کمپانی ادواردز به جهان ارائه گردید.
  • دریچه پریمانت برای هر دو پوزیشن میترال و آئورت بر اساس آناتومی دریچه طبیعی انسان طراحی شده و مزایای بافت پریکاردیوم گاوی را دارا می باشد.
  • استنت این دریچه از جنس آلیاژ کبالت – کروم می باشد که انعطاف پذیر بوده و این قابلیت را دارد که انرژی را جذب کرده و استرس را بر روی بافت لیف لت ها(برگچه ها) کاهش دهد.
  • همچنین 3 لیف لت (برگچه) این دریچه جدا از هم بوده که از لحاظ الاستیسیته و ضخامت نیز کاملا همسان سازی شده اند.
  • دریچه پریمانت در طی سال های زیادی ، عملکرد عالی و هموداینامیک و دوام (durability ) بسیار خوبی را نشان داده است.
  • Treatment آنتی کلسیفیکاسیون بر روی دریچه پریمانت اعمال شده است که با نام Xenologix شناخته می شود که فسفولیپید را از روی بافت برمی دارد و با این فرآیند احتمال کلسیفیکاسیون بافت لیف لت به حداقل می رسد.

محصولات