فریم این دریچه از جنس کبالت – کروم می باشد که استحکام بالایی دارد . این فریم به گونه ای طراحی شده است که Coaptation  (کنار هم قرار گرفتن لیف لت های (پرده های بافتی)  دریچه در حین سیستول)  به درستی اتفاق می افتد. ارتفاع استنت کوتاه بوده و ریسک مداخله در سیستم هدایتی قلب را به حداقل می رساند. جنس لیف لت های این دریچه از جنس بافت پریکاردیال گاوی می باشد که از لحاظ الاستیسیته و ضخامت کاملا همسان سازی شده اند و در نتیجه Coaptation  لیف لت ها بهتر شده و durability  (دوام) دریچه بالاتر می رود.

1.[1]

بخش پارچه ای (skirt) اطراف دریچه قرار دارد و به موجب آن نشت خون از اطراف دریچه (پاراولوولار لیک) در مقادیر متوسط و یا بیشتر را تقریبا حذف می کند. دریچه SAPIEN 3 تنها دریچه ای است که برای valve in valve ( در شرایطی که بیمار یک دریچه بیولوژیک دارد که به دلیل خراب شدن دریچه اش بایستی یک دریچه بیولوژیک دیگر داخل دریچه قبلی بیمار جایگذاری شود) ، استفاده می شود.

Mitral                     

2

                    Aortic

3.[1]

 

 

مراحل انجام این تکنیک درمانی :

  • قبل از انجام این تکنیک ، بیمار تحت بی حسی قرار می گیرد.
  • در روش ترانس فمورال ، یک سوراخ کوچک در پا ایجاد می شود و در روش Transapical یک سوراخ کوچک در نوک قلب (apex) از بین دنده ها ایجاد می شود تا دریچه با استفاده از سیستم جایگذاری (Delivery System) وارد بدن بیمار شود .
  • دریچه جدید به صورت فشرده شده و بر روی یک بالن ، روی سیستم جایگذاری (Delivery System) قرار می گیرد . دریچه به اندازه ای فشره می شود که بتواند از طریق یک لوله باریک (sheath)  وارد رگ و یا نوک قلب شود .
  • پس از قرارگیری دریچه جدید داخل دریچه خراب بیمار ، بالنی که دریچه روی آن قرار دارد متسع می شود (Inflate) و در نتیجه آن لیف لت های دریچه خراب بیمار به کناره ها هل داده می شوند ودریچه جدید داخل دریچه خراب بیمار متسع و باز می شود.
  • بالن جمع (deflate) می شود و سپس لوله (sheath) همراه با سیستم جایگذاری از بدن بیمار خارج می شود

مزایای تکنیک درمانی TAVI

این تکنیک درمانی زمان ریکاوری (Recovery) بعد از عمل را کوتاه کرده و بیمار خیلی سریع می تواند به فعالیت های روزانه اش بازگردد. بررسی ها نشان داده اند که کیفیت زندگی افراد پس از جایگذاری یک دریچه SAPIEN XT یا SAPIEN 3 بهبود یافته و بیمار سریعا به شرایط نرمال برگشته و قادر به مراقبت از خود و انجام فعالیت های معمول، بوده است.

محصولات