ابزار جراحی کمپانی GIMMI در این زمینه شامل ستهای زیر می باشد:

 • تحویل گیرنده
 • تحویل دهنده
 • ارکیدکتومی
 • پروستات
 • واریکوسل
 • هیدروسل
 • هیپوسیادیاس
 • مئاتومی
 • وازکتومی
 • ارولوژی
 • سنگ کلیه
 • سنگ مثانه

محصولات