جراحي کم تهاجمي قلب يا Minimally invasive cardiovascular surgery Mics به معني آن است که تا جاي ممکن از عوارض مختلف جراحي هاي معمولي که مي تواند ناشي از ابزار و وسايل، نوع برشي که زده مي شود و ساير تاکتيک هايي جراحي باشد بکاهيم و جراحي، با تهاجم کمتر به ساختار بدن بيمار صورت گيرد. اساساً مفهوم جراحي کم تهاجمي از سال‌ها قبل وجود داشته است. اما آنچه که باعث شده اين مقوله در طول اين سال ها آنقدرها پيشرفت نکند بحث وسايل و ابزاري است که در دسترس جراحان قرار گرفته است و ما اکنون در يک دوره انتقالي هستيم و شرکت جهان گسترش تمامی ابزار تخصصی و فوق تخصصی Minimal invasive را از کمپانی Geister در اختیار داشته و آمادگی کامل جهت تجهیز مراکز درمانی را دارد.

انواع ست Minimal Invasive :

  • ست ترمیم و تعویض دریچه Valve Gate
  • ست جراحی توراکس Thora Gate
  • ست کرونری

محصولات