انواع ست های ابزار جراحی مغز و اعصاب محصول کمپانی Geister :

  • ست جراحی میکروسکوپیک تومورهای مغز
  • ست ترانس اسفنوئیدال
  • ست جراحی هیپوفیز
  • ست شنت گذاری
  • ست لامینکتومی
  • ست کرانیاتومی
  • ست گردن

محصولات