میزبان شماییم در چهارمین نشست بین المللی سالیانه بیماری های مادرزادی و ساختاری قلب ایران (بنیاد قلب کاسپین) که در تاریخ 3 لغایت 5 خرداد ماه 1402 و در بیمارستان امام رضا (ع) شهر مشهد برگزار میگردد