میزبان شماییم در چهل و چهارمین کنگره جامعه جراحان ایران که به همت انجمن جامعه جراحان و در تاریخ 23 لغایت 27 اردیبهشت ماه در محل سالن همایشهای رازی دانشگاه علوم پزشکی ایران برگزار میگردد.

Jahan Gostaresh Tejarat