میزبان شماییم در هشتمین کنگره بین المللی مراقبت های ویژه که به همت انجمن مراقبتهای ویژه ایران و با رویکرد تجلیل از مدافعین سلامت در پاندمی کووید 19 و در تاریخ 21 لغایت 23 دی ماه 1401 در محل سالن همایشهای رازی دانشگاه علوم پزشکی ایران برگزار میگردد.