سمپوزیوم عوارض مکانیکال پس از انفارکتوس حاد میوکارد با امتیاز بازآموزی

سمپوزیوم عوارض مکانیکال پس از انفارکتوس حاد میوکارد با امتیاز بازآموزی 

گروه هدف :

  • جراحی قلب و عروق (فوق تخصص)
  • بیماری های قلب و عروق (تخصص،فوق تخصص)
  • بیهوشی (تخصص) و بیهوشی قلب (فلوشیپ)
  • مراقبت های ویژه (فوق تخصص)

تاریخ برگزاری : 30 و 31 تیر ماه 1401  شناسه برنامه : 181549

محل برگزاری :

تهران ولنجک خیابان کودکیار ، دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ، سالن ابن سینا