ششمین کنگره سلامت نوزادان ایران همراه با کنگره پرستاری سلامت نوزادان در تاریخ ۲۲ آبان ۱۳۹۸ توسط انجمن پزشکان نوزادان ایران و دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی ایران در شهر تهران برگزار خواهد شد.

میزبان شما هستیم در ششمین کنگره سلامت نوزادان ایران از ۲۲ الی ۲۴ آبان ماه ۱۳۹۸ سالن همایشهای رازی دانشگاه علوم پزشکی ایران .

برچسب ها :