وسیله تثبیت کننده محل انجام آناستوموز در عمل بای پس قلبی

ویژگی ها :

  • رفع نیاز استفاده از پارشیال کلمپ (کلمپ های آئورت) در عمل های بای پس کرونری و کاهش آسیب عروقی
  • امکان سهولت و دسترسی جراح به سطحی فاقد خون جهت انجام Graft عروقی
  • امکان دستیابی چندگانه به آناستوموز
  • کاهش ریسک آمبولی در حین عمل بای پس کرونری

محصولات