برگزارکنندگان: انجمن قلب و عروق ایران، انجمن جراحان قلب ایران، انجمن بیهوشی قلب ایران، انجمن پرستاران قلب ایران، انجمن اکوکاردیوگرافی ایران، انجمن گردانندگان قلب و ریه مصنوعی 

شركت جهان گسترش تجارت شما را به بازديد از غرفه اين شركت در "کنگره مشترک قلب و عروق ایران" دعوت مي نمايد.

زمان برگزاري: ۸ لغايت ۱۱ اسفند ماه سال ۹۶
مكان: تهران، مرکز همایش های بیمارستان شهید رجایی 

برچسب ها : کنگره قلب و عروق