مصرفی IBC

کشور سازنده : آمریکا

کمپانی IBC International Biophysics Corporation برای بیش از 12 سال در زمینه تولید و ارتقاء رنج وسیعی از محصولات پزشکی، از پمپهای پیچیده قلبی تا لوازم جراحی عمل قلب باز، لیرزهای پزشکی و دستگاههای شنوایی سنجی فعالیت دارد.

محصولات