• فیلتر تراکئوستومی HME با طراحی آناتومیک و منحنی بر اساس خط گردن است
  • دارای پورت بازشونده جهت سرفه های شدید تا ضایعات مخاطی از بین برود و مانع از مسدود کردن راه هوایی شود
  • سازگار با تمام لوله های تراکئوستومی

محصولات