طیف گسترده ای از مدارهای تنفسی نوزادان هیتندوایر دار و بدون هیتدوایر همراه وبدون چمبر اتوماتیک

قابلیت پشتیبانی از دستگاههای :

 • Draeger Babylog 8000
 • Draeger Evita XL
 • Maquet 300A, 900C, Servo i
 • Siemens Servo i
 • Infrasonics Infant Star 500, 950
 • Newport Breeze® E150
 • Puritan Bennett 840
 • Sechrist Millenium, IV100B, IV200
 • ®Viasys Avea
 • Viasys Bear Cub® 750 PSV
 • Viasys Bird® VIP ventilator
 • GE Engstrom Carestation
 • SLE 2000 / 2000HFO
 • SLE 4000 / 5000

محصولات