ویژگی های محصول

ماسک های ترموپلاست در مدت یک دقیقه در آب با دمای C ˚65  نرم می شوند. نرم شدن کامل ماسک باعث می شود تا به سهولت شکل گرفته و محکم شود و آسایش بیمار را به دنبال دارد. از ویژگی قابل ذکر دیگر این محصول، قابلیت شکل پذیری چندباره آن می باشد که جهت انجام این فرآیند نیاز به نرم کردن مجدد ماسک در آب با دمایC  ˚65  می باشد تا به شکل اولیه باز گشته و مجدد مورد استفاده قرار گیرد. این فرآیند از مهمترین ویژگی های مواد ترموپلاستیک مصرف شده در این محصول می باشد.

مزایا محصول

 • استفاده از روش های شیمیایی جهت عدم چسبندگی سطحی ماسک های ترموپلاست
 • لبه های صاف و بدون هیچگونه نقاط تیز جهت جلوگیری از آسیب رساندن ماسک ها به پوست بیمار
 • دمای نرم کردن C ˚65  
 • جهت آسایش بیمار از دو نوع ماده ی متفاوت برای سرو گردن و شکم و لگن استفاده می شود.
 • زمان نرم شدن: 2-1 دقیقه
 • زمان شکل گیری و محکم شدن: 10-5 دقیقه
 • تشکیل شده از مواد دوست دار محیط زیست
 • رنگ: آبی و سفید
 • ضخامت: 2.4 تا 3.2 میلی متر
 • نرخ Perforation : 22% الی 36%
 • قطر سوراخ: 2 و 3 میلی متر

محصولات