• حداکثر طول برش : 51 سانتی متر
  • نگهدارنده رول : دو طبقه 
  • وزن : 8.5 کیلوگرم
  • جایگاه نگهداری : روی میز با قابلیت اتصال روی دیوار

محصولات