• قابلیت تنظیم دما
  • پرینت تاریخ تولید و انقضا به صورت شمسی
  • سرعت سیل 6 متر بر دقیقه

محصولات