دستگاه گرم کننده مایعات با استفاده از ستهای مصرفی و آلارمهای شنیداری و دیداری

  • دارای سیستم گرمایشی مستمر
  •  دارای طراحی استفاده همزمان برای دو بیمار
  • دارای تنظیم حرارت بین دمای  37 تا  41  درجه سانتیگراد
  • دارای قابلیت تنظیم سطوح دما بصورت  0.5  درجه سانتیگراد
  • دارای کاربری بسیار آسان
  • دارای آلارم های شنیداری و دیداری
  • قابل استفاده از ستهای مصرفی ساخت داخل

محصولات