ماسک های بیهوشی سیلیکون قابل استفاده مجدد (autoclavable)  تا 50 بار به صورت کامل . اتصالات 22 میلیمتر و 15 میلی متری، سازگاری با کلیه سوکت های استاندارد رابط خرطومی و سیستمهای تنفس را تضمین می کند

محصولات