شرکت جهان گسترش تجارت با بهره گیری از 30 سال تجربه و به پشتوانه تیم علمی خود در زمینه تجهیزات پزشکی علاوه بر تولید، واردات و خدمات پس از فروش تجهیزات پزشکی به فعالیت در حیطه تجهیز مراکز درمانی و بیمارستانی پرداخته است.  دپارتمان تجهیز شرکت جهان گسترش تجارت آمادگی دارد مطابق با دانش نوین و استانداردهای اداره کل تجهیزات پزشکی و زیر نظر معاونت درمان وزارت بهداشت به ارائه خدمات و مشاوره به کلیه مراکز درمانی دولتی و خصوصی، تصویربرداری، مراکز جراحی محدود، درمانگاه های عمومی و تخصصی، اورژانس و آمبولانس اقدام نماید.

این شرکت آماده ارائه خدمات به مراکز درمانی به شرح ذیل میباشد:

  • بررسی نقشه های معماری جهت بهینه سازی
  • ارائه ظرفیت سنجی تجهیزات بیمارستانی براساس استانداردهای تجهیز و توسعه بیمارستان ایمن
  • ارائه نقشه های چیدمان تجهیزات پزشکی (MEP)
  • تدوین فهرست کلیه تجهیزات پزشکی براساس قوانین وزارت بهداشت و آموزش پزشکی
  • ارائه الزامات تاسیساتی اختصاصی تجهیزات پزشکی براساس استانداردهای مرجع وزارت بهداشت
  • تهیه و تدوین برنامه زمانبندی پروژه
  • تهیه لیست های اتاق به اتاق
  • انجام فرآیند خرید کالا
  • نظارت و راه اندازی تجهیزات
  • مدیریت و نگهداشت تجهیزات پزشکی